ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ή ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

* Ονομασία Σχολείου :

* Καταχώρηση :

 

Nέα

Διόρθωση  

* Οδός Αριθμός :

* Ταχ.Κώδικας :

* Περιοχή :

Email :

Ιστοσελίδα:

* Τηλέφωνο :

Fax :

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο :

Τηλ. Επικοινωνίας :

Επιπλέον Πληροφορίες :