ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Συγκεντρώσαμε στην ενότητα αυτή όλες τις Σχολές και τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Κρήτης.

Σας δίδουμε πληροφορίες που σας είναι χρήσιμες για να επικοινωνήστε μαζί τους , καθώς επίσης και τις διευθύνσεις των

Ιστοχώρων τους.

 

 

Ακόμα τα Ιδρύματα και τα Κληροδοτήματα που παρέχουν Υποτροφίες για Κρήτες Μαθητές και Φοιτητές.

Όχι μόνο τα ονόματα τους αλλά και τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα τους. Έτσι μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί τους

για περισσότερες πληροφορίες αν σας ενδιαφέρει.