ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΣ

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τμήμα Φιλολογίας

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευση

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Ιατρικής