ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άγιος Νικόλαος

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Ιεράπετρα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής Ηράκλειο

 

 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Νοσηλευτικής

 

 

Σχολή  Εφαρμοσμένων Επιστημών

 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε.

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

 

Σχολή  Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Πληροφορικής  

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ