ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 
  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας διατίθεται απο την εταιρία Geniserv Network στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Geniserv Network. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή η εκτύπωση στοιχείων μόνο για το σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους αποκλειστικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δε θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου.
 

Η εταιρία Geniserv Network δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ΄αυτόν.
 

Aπαγορεύεται η με οποιαδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται στον επισκέπτη της πύλης η οποία τυχόν παραβαίνει τους ισχύοντες νόμους του κράτους.

Η επίσκεψη στον ιστοχώρο www.patris.gr και η χρήση των υπηρεσίων που αυτός προσφέρει αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Το περιεχομένο που σας προσφέρει η εταιρία Geniserv Network αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας η οποία επιφυλάσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της από την δίχως έγγραφη άδεια παράνομη χρήση του περιεχομένου αυτού.

Η εταιρία Geniserv Network δεν ευθύνεται για το περιεχομένο που προσφέρεται στις ιστοσελίδες μας από τρίτους το οποίο και φέρει τα πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών του.

Για κάθε πληροφορία που αφορά πνευματικά δικαιώματα επικοινωνήστε μαζί μας.

   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Η εταιρία Geniserv Network δεν χρησιμοποιεί (παρα μόνο για στατιστικούς λόγους) ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών του ιστοχώρου www.patris.gr ούτε και δίδει σε τρίτους τέτοιου είδους δεδομένα για κανένα λόγο σεβόμενη τους επισκέπτες της και την κείμενη νομοθεσία.

Για κάθε πληροφορία που αφορά προσωπικά δεδομένα επικοινωνήστε μαζί μας.